SDF

สกรูเกลียวปล่อย ปลายสว่าน รุ่น SDF

SDF

สกรูเกลียวปล่อย ปลายสว่าน รุ่น SDF
กรุณาเลือกสินค้าเพื่อดูสเปค
สกรูเกลียวปล่อย ปลายสว่าน รุ่น SDF
ปลายสกรูเป็นหัวสว่าน สามารถเจาะทะลุเหล็กได้เลย ไม่ต้องเจาะรูนำทำให้สามารถติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ทนทานไม่บิ่นเสียหายง่าย
- ชุบซิงค์ขาวกันสนิมด้วย กระบวนการผลิตมาตรฐานจากโรงงาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า ขนาดเกลียว ความยาว (mm.) ขนาดรูคอนกรีต (mm.) ความลึกรูคอนกรีต (mm.) แรงดึง (kN) แรงเฉือน (kN)
SDF-610 #6 10
SDF-612 #6 12
SDF-616 #6 16
SDF-620 #6 20
SDF-625 #6 25
SDF-632 #6 32
SDF-812 #8 12
SDF-816 #8 16
SDF-820 #8 20
SDF-825 #8 25
SDF-832 #8 32
SDF-838 #8 38
SDF-850 #8 50
SDF-865 #8 65
SDF-875 #8 75
SDF-1016 #10 16
SDF-1020 #10 20
SDF-1025 #10 25
SDF-1032 #10 32
SDF-1040 #10 40
SDF-1045 #10 45
SDF-1050 #10 50
SDF-1065 #10 65
SDF-10100 #10 100
Installation guide
ขอใบเสนอราคา
เลือกสินค้า :
จำนวน (ตัว) :